Historia Parafii Św. Wojciecha.

Historia budowy naszego kościoła jest bardzo nietypowa. Nietypowa dlatego, że jest to obiekt, który był miejscem Mszy Świętej Jana Pawła II w Legnicy dnia 2 czerwca 1997 roku. Wtedy na potrzeby celebry papieskiej został wybudowany obiekt na legnickim lotnisku, gdzie Jan Paweł II celebrował swoją Mszę świętą. Po zakończeniu wizyty Jana Pawła II w Legnicy Biskup legnicki podjął decyzję aby obiekt będący świadkiem celebry papieskiej przekazać naszej parafii.

Dlaczego naszej parafii? Jest rok 1997, a więc równo 1000 lecie męczeńskiej śmierci naszego patrona świętego Wojciecha i jest to także rok erygowania naszej parafii. Idea była taka, żeby ten obiekt Mszy Świętej papieskiej, który nie mógł pozostać na legnickim lotnisku z powodu funkcji samego lotniska, przenieść i zaadoptować go na potrzeby kościoła, tak aby zachować w nim jak najwięcej pamiątek z dnia 2 czerwca 1997 roku.

W związku z tym obiekt mszy świętej papieskiej z legnickiego lotniska został zdemontowany, następnie został na nowo oczyszczony, zakonserwowany stosownym substancjami chemicznymi i rozpoczeliśmty budowę naszej świątyni. Stąd też już na samym początku, gdy wchodzimy do naszego kościoła widać, że jest on „inny”. Na przykład dlatego, że dominującymi kościołami są kościoły, gdzie główną osią jest oś podłużna, u nas zaś poprzeczna. Z tego tytułu, że chciliśmy odwzorować jak najdokładniej wygląd obiektu z dnia 2 czerwca 1997 roku.

Wszystko zostało zachowane ten krzyż, który wznosi się nad nami również był świadkiem materialnym wizyty Jana Pawła II. Nawet ten sufit, jest to ten sam sufit, który był świadkiem wizyty Jana Pawła II w Legnicy. Części osób wydaje się, że zadaszenie naszej świątyni to sama blacha. Nie, jest to ta blacha, która widziała i słuchała słów Świętego Jana Pawła II. Na górze nałożone jest ocieplenie i następne pokrycie. Tak zdecydował o tym architekt mówiąc, że możemy zrobić typowy sufit ale co my na nim tam umieścimy? Jeżeli to ma być obiekt pamiątkowy, to niech wygląda tak jak na zdjęciach z celebry papieskiej. Rzeczywiście jak się popatrzy w albumach na fotografie z celebry papieskiej to tak jest.

Biskup podpisał stosowny dokument stwierdzający, że ten kościół będzie pomnikiem obecności Jana Pawła II w naszym mieście. W związku z tym przekazano nam także ołtarz przy którym Jan Paweł II odprawiał Mszę Świętą, a następnie, z biegiem czasu przekazano nam również tron z mszy świętej papieskiej.

Tak więc posiadamy główne pamiątki będące świadkami wizyty Jana Pawła II w Legnicy. Nieprzypadkowo na ścianach naszego kościoła wiszą banery, na których są wydrukowane sentencje wypowiedziane przez Jana Pawła II w dniu 2 czerwca 1997 roku. Są fragmenty homilii papieskiej, której tematem była ludzka praca. Okazuje się, że słowa tam wypowiedziane są wciąż aktualne.

ks. Józef Borowski