Historia Parafii Św. Wojciecha. A.D. 1999.

Wielki Post i Wielkanoc.

Wielki Post A.D. 1999 roku rozpoczął się bardzo wcześnie bo w połowie lutego. W tym czasie odbywały się rekolekcje dla dzieci, które prowadził ksiądz Proboszcz wraz z paniami katechetkami. Rekolekcje dla młodzieży głosił ksiądz Mariusz Witczak z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Rekolekcje dla dorosłych prowadził ksiądz Zbigniew Kulesza proboszcz parafii Świętej Jadwigi w Legnickim Polu. W czasie Wielkiego Postu były odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi. Tridum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pańskiego upłynęły na rozważaniach cudu przemienienia wina w Krew, cudu Miłości do człowieka oraz Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Po świętach Zmartwychwstania Pańskiego była odprawiana Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Odpust parafialny.

Odpust parafialny przypadł w piątek. W czasie uroczystości odpustowych został poświęcony ornat parafialny z wizerunkiem świętego Wojciecha. Dokonał tego ksiądz prałat Aleksander Stankiewicz, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski. Kazanie wygłosił ksiądz Dominik Drapiewski proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy. Na zakończenie diecezjalny asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, wręczył uroczyście działającemu w naszej parafii Stowarzyszeniu legitymacje członkowskie.

Wizytacja gospodarcza

Wizytacja gospodarcza obejmuje swoim zasięgiem wszystkie sprawy związane z działalnością parafii jako instytucji. Ma ona na celu sprawdzenie między innymi dokumentacji prowadzonej przez parafię, uregulowanie spraw własnościowych, dokumentację finansową itp.
Przewodniczącym komisji ksiądz dr habilitowany Infułat Władysław Bochnak. W tym miejscu chcemy bardzo podziękować księdzu Infułatowi za wszelkie wsparcie jakie okazał naszej parafii.

Wizytacja dziekańska.

Rok 1999 został wyznaczony przez Biskupa legnickiego - rokiem wizytacji parafii legnickich. Nasza parafia należąca do dekanatu Legnica-Wschód, uzgodniła termin wizytacji kanonicznej na 18 września. Zanim dojdzie do wizytacji księdza Biskupa odbywa się wizytacja dziekańska, której zadaniem jest sprawdzenie ogólnego stanu parafii oraz skontrolowanie i podpisanie ksiąg parafialnych. Składamy podziękowania Dziekanowi naszego dekanatu księdzu Prałatowi Władysławowi Józków za życzliwe wsparcie naszej parafii.

Przygotowania do roku 2000.

Ponieważ rok 1999 jest rokiem wprowadzającym nas trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, stąd Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ogólnoświatowe przygotowania dotyczące tego wydarzenia. W związku z tym postanowiono, ze w naszym mieście odbędą się w każdej parafii misje, których celem było pobudzenie na nowo naszej wiary, naszej relacji z Panem Bogiem.

Prymicje kapłańskie.

O godzinie 11:00 zebrała się przed kaplicą delegacja parafian pod przewodnictwem księdza Proboszcza. Wyruszono procesjonalnie do domu Księdza Prymicjanta - Stanisława Zaremby. Ksiądz neoprezbiter wprowadzony został do kaplicy w otoczeniu dzieci pierwszokomunijnych, służby liturgicznej i parafian. Powitany został przez dzieci, młodzież, ministrantów, przedstawicieli Żywego Różańca i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz księdza Proboszcza.

Kazanie wygłosił ksiądz proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski - Aleksander Stankiewicz. We Mszy Świętej uczestniczyli również zaproszeni księża legnickich parafii, zaprzyjaźnieni z księdzem Stanisławem Zarembą. Na zakończenie Ksiądz prymicjanta udzielił wszystkim zebranym specjalnego błogosławieństwa i rozdał pamiątkowe obrazki.

Druga rocznica przyjazdu Papieża

W drugą rocznicę przyjazdu Ojca Świętego do Legnicy odprawiona została w naszej parafii Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Rybaka. Uczestniczył w niej również ksiądz Biskup Pomocniczy, księża legnickich parafii, parafianie oraz inni zaproszeni goście. Uroczystość odbywała się na miejscu budującej się świątyni – pamiątki spotkania z Piotrem naszych czasów. Msza święta zakończyła się udzieleniem błogosławieństwa i odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę”

Poświęcenie fundamentów.

W Trakcie uroczystości 2 czerwca ksiądz biskup poświęcił fundamenty naszej budującej się świątyni, które zostały wylane i ukończone. Przewodniczący Rady budowy kościoła pan Mirosław Skaza oficjalnie zwrócił się z prośbą do Biskupa o ich poświęcenie. Powiedział między innymi: "że są one bardzo głębokie, miejscami sięgają nawet 6 metrów ale budowaliśmy je z myślą o przyszłych pokoleniach". Następnie ksiądz Biskup wraz z księdzem Proboszczem naszej parafii, podszedł w pobliże fundamentów, które są świadectwem pracy naszych parafian, odmówił modlitwę i je poświecił.

Boże Ciało.

Dnia 3 czerwca uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się w parafii Świętych Joachima i Anny. Mszę Świętą odprawił ksiądz Stanisław Zaręba. Kazanie wygłosił ksiądz Marian Zieja z parafii Świętych Joachima i Anny. Procesję prowadził ksiądz neoprezbiter Stanisław Zaremba wraz z księdzem kapelanem kapitanem Józefem Tymczukiem z parafii Świętego Łukasza. W procesji udział wzięli parafianie trzech parafii. Modląc się przy każdym z czterech ołtarzy zakończyliśmy procesie w naszej kaplicy.

Rozpoczęcie wznoszenia murów.

Zaraz po poświęceniu fundamentów, w połowie czerwca, rozpoczęliśmy prace nad częścią piwniczną świątyni. Fundamenty zostały zaizolowane, poczyniono wszystkie niezbędne pomiary w celu weryfikacji zgodności z planami budowlanymi. Ze względu na grunt na jakim nasza świątynia jest wznoszona, należało usztywnić mur, w tym celu został wykonany dodatkowo zbrojony betonowy wieniec. Pogoda była deszczowa, dlatego roboty nie jednokrotnie były wstrzymywane. Oprócz firmy budowlanej prace wspierali nasi parafianie.

Pielgrzymka młodzieży do Krzeszona 19 czerwca 1999 roku.

Jest tradycją naszej Diecezji, ze w miesiącach letnich organizuje się pielgrzymkę do naszego diecezjalnego Sanktuarium w Krzeszowie. Przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, ukoronowanym przez Ojca Świętego gromadzi się młodzież naszej diecezji. Również z naszej parafii młodzi parafianie już po raz drugi pielgrzymowali do Krzeszowa.
W programie pielgrzymki było zwiedzanie Sanktuarium, uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ksiądz Biskup, wspólna agapa spotkanie na placu oraz śpiewanie pieśni religijnych.

Śluby zakonne

„O jedno proszę Pana,
tego poszukuję:
bym w domu Pańskim przebywał
po wszystkie dni mego życia,
abym zażywał łaskawości Pana,
stale się radował Jego świątynią."
(Psalm 27,4)

Dnia 8 lipca 1999 roku w Szamotułach nasza parafianka, siostra Beata, ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi złożyła Pierwsze Śluby Zakonne.

Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniach 1 do 11 sierpnia 1999 roku miała miejsce VII piesza pielgrzymka Diecezji legnickiej na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpoczęła się w niedzielę Mszą Świętą w katedrze legnickiej pod przewodnictwem księdza Biskupa Tadeusza Rybaka i zakończyła się 11 sierpnia 1999 roku o godzinie 11:00, uroczystą Mszą Świętą sanktuarium jasnogórskim. Z naszej parafii w pielgrzymce udział wzięło 12 osób. Każdego dnia pątnicy mieli do pokonania trasę 24 do 28 kilometra. Naszym pielgrzymom idącym na Jasną Górę w codziennej modlitwie towarzyszyła trzydziestoosobowa grupa duchownego uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymki legnickiej. W Myszy Świętej kończącej pielgrzymowanie do Matki Boskiej Częstochowskiej, oprócz naszych parafian, którzy wyruszyli z Legnicy 1 sierpnia, udział brali parafianie, którzy wybrali się do Częstochowy autokarami i samochodami.

Kongres Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej.

W dniach 28 do 29 sierpnia 1999 roku odbywał się w Legnicy I Kongres Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej. W Kongresie udział wzięło blisko 5 tysięcy osób niepełnosprawnych, a także organizacji, wolontariuszy, sympatyków oraz przedstawicieli władz państwowych. Nasza parafia czynnie włączyła się w organizacje i uczestnictwo.
Jednym z organizatorów był Proboszcz naszej Parafii ksiądz Józef Borowski. Był on odpowiedzialny za przygotowanie podjazdów dla niepełnosprawnych, sprawy porządkowe, procesje z darami i Komunie Świętą. W pracach organizacyjno-porządkowych brali udział nasi parafianie należący do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Akcji Katolickiej.

Parafialny oddział Akcji Katolickiej.

Inspirację do powołania parafialnego oddziału Akcji Katolickiej był fakt iż patronem naszej parafii jak również akcji katolickiej w Polsce jest święty Wojciech. Do spotkania grupy inicjatywnej Akcji Katolickiej doszło wiosną 1999 roku. Przeprowadzona została cała procedura formalna aby spełnić wymogi zarejestrowania oddziału. Obecnie parafialny oddział akcji katolickiej liczy 8 członków i skupia przedstawicieli różnych środowisk i zawodów. Członkowie uczestniczą w różnych okolicznościowy przedsięwzięcia. Na przykład brali udział w Kongresie Osób Niepełnosprawnych Diecezji legnickiej. Poprzez swoją działalność parafialny oddział Akcji Katolickiej chce wspierać parafię oraz realizować zadania statutowe.

Wizytacja kanoniczna.

Dnia 18 września 1999 roku odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna. O godzinie 15:30 przybył do kaplicy jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Rybak. Przywitany został przez proboszcza Parafii księdza Józefa Borowskiego. Najpierw odbyło się spotkanie ze wspólnotami działającym przy naszej parafii. Proboszcz przedstawiam poszczególne grupy, a przedstawiciele każdej z nich zdawali krótkie sprawozdanie z działalności. Na zakończenie spotkania głos zabrał ksiądz biskup, po czym udzielił błogosławieńska Bożego wszystkim zebranym.

Następnie Biskup Tadeusz Rybak udał się w towarzystwie księdza proboszcza i grupy parafian na teren budowy kościoła, gdzie zapoznał się z postępującym i pracami. Zrobiono również pamiątkowe zdjęcie.
O godzinie 17:00 odprawiona została przez księdza Biskupa Msza święta w intencji wszystkich parafian. W Mszy Świętej uczestniczyli również księża zaprzyjaźnionych parafii. Homilię nawiązującą do aktualnej ewangelii, wygłosił Biskup Tadeusz Rybak. Uroczystość zakończyła się udzieleniem błogosławieństwa uczestniczącym w Nabożeństwie.Jubileuszowe Misje Święte.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Misji Świętych wszyscy parafianie otrzymali zaproszenie i program misji. Równocześnie rozprowadzone zostały czyste druki kartotek parafialnych w celu wpisania aktualnych danych.

Jubileuszowe misje święte odbywały się w naszej parafii od 2 do 10 października 1999 roku. Misje prowadzili Ojcowie Franciszkanie z Radomska.
Uroczyste rozpoczęcie misji świętych odbyło się na Mszach Świętych niedzielnych. Dwa dni przeznaczone były przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Głoszone były specjalne nauki misyjne, a we wtorek odprawione zostało nabożeństwo pokutne i odbyła się spowiedź dla dzieci i młodzieży.

W środę odprawiane zostały dwie msze święte z nauką podczas, których ojcowie misjonarze udzielili sakramentu chorych. W tym dniu misjonarze odwiedzili również chorych w ich domach.

W czwartek odprawiane były nabożeństwa pokutne i odbyła się spowiedź święta dla wszystkich parafian. Podczas Mszy Świetej wieczornej miała miejsce adoracja ekspiacyjna za grzechy.

Piątek był dniem poświęconym pamięci zmarłych. W ich intencji odprawione zostały dwie msze święte. Po wieczornej eucharystii ojciec misjonarz, ksiądz Proboszcz i wierni udali się na teren budującego się kościoła. Tam pod krzyżem zapalone zostały znicze i odśpiewano modlitwę „Anioł Pański” w intencji zmarłych. O godzinie 19:00 Z ojcem misjonarzem spotkały się z wspólnoty parafialne.

W sobotę małżeństwa z naszej parafii odnowiły przyrzeczenia małżeńskie.

W niedzielę 10 października 1999 na wszystkich Mszach Świętych nastąpiło poświęcenie rodzin Najświętszemu Sercu Jezusowemu i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Ojcowie misjonarze poświęcili pamiątkowe krzyże misyjne i udzieli specjalnego błogosławieństwa Bożego.

Przez cały czas trwania misji, parafianie uczestniczyli w Nabożeństwach Różańcowych. Na zakończenie Jubileuszowych Misji Świętych podziękowaliśmy ojcom misjonarzom za głoszone nauki, wspólną modlitwę i udzielenie błogosławieństwa Bożego. Ksiądz Proboszcz zaprosił misjonarzy na renowację misji. Poświęcono również tablicę pamiątkową, która będzie wmurowana w budującej się świątyni.

Parafialny oddział Akcji Katolickiej.

Inspirację do powołania parafialnego oddziału Akcji Katolickiej był fakt iż patronem naszej parafii jak również akcji katolickiej w Polsce jest święty Wojciech. Do spotkania grupy inicjatywnej akcji katolickiej doszło wiosną 1999 roku. Przeprowadzona została cała procedura formalna aby spełnić wymogi zarejestrowania oddziału. Obecnie parafialny oddział akcji katolickiej liczy 8 członków i skupia przedstawicieli różnych środowisk i zawodów. Członkowie uczestniczą w różnych okolicznościowy przedsięwzięcia. Na przykład brali udział w Kongresie Osób Niepełnosprawnych Diecezji legnickiej. Poprzez swoją działalność parafialny oddział Akcji Katolickiej chce wspierać parafię oraz realizować zadania statutowe.

Powołania kapłańskie

Do grona osób z naszej parafii, które chcą poświęcić swoje życie w służbie Panu Bogu dołączył Mariusz Dec, rozpoczynających naukę na pierwszym roku Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

Adwent i Boże Narodzenie.

W czasie adwentu odprawiane były roraty o godzinie 18:00. Przed świętami do wszystkich rodzin naszej parafii zniesione zostały życzenia świąteczne i opłatek. Najmłodsze dzieci z naszej parafii spotkał się 6 grudnia z Mikołajem. W wigilie Bożego Narodzenia odprawione zostały dwie pasterki o godzinie 22:00 i 24:00.

Adwentowy List Proboszcza do Parafian

Budowa kościoła

W roku 1999 trwały intensywne prace budowlane. Największym zakresem robót zostały objęte stropy. Ich powierzchnia to ponad 300 metrów kwadratowych. Ważnym elementem było założenie bardzo dużych podciągów, które znajdują się w jednej z części obiektu socjalnego Dużym przedsięwzięciem było stawianie murów i kominów. Prace budowlane posuwały się dzięki parafianom, którzy te prace prowadzili. Koszty budowy są bardzo duże i dysponowanych środkach materialnych nie możemy rozwinąć szerokiego frontu robót. Stan budowy kościoła na koniec 1990 roku, zakończono wznoszenie murów części socjalnej.

Anno Domini 1999
Ad perpetuam rei memoriam