Proboszcz parafii Św. Wojciecha
mgr Józef Borowski,

w Parafii od 1997
Dziekan Dekanantu Wschód,
Kanonik EC, Kanonik RM,
Kanonik Gremialny Kapituły Krzeszowskiej,
Kapelan Policji

Wikariusz
mgr Marcin Szymaniak

w Prafii w latach 2008 - 2014

Rezydent
mgr Dariusz Siuta

w Prafii w latach 2006 - 2008