Historia Parafii Św. Wojciecha. A.D. 1997.

Przygotowania do wizyty Papieża.

Przed przyjazdem Jana Pawła II zostaje wzniesiony na legnickim lotnisku ołtarz polowy przy którym Papież ma odprawić Mszę Świętą. Powstają sektory, w których będą rozlokowani pielgrzymi aby uniknąć tłoku. Nasza parafia otrzymała sektor A.
Wszyscy oczekują na spotkanie z Piotrem naszych czasów modląc się w jego intencji.

Wizyta Jana Pawła II w Legnicy

Wizyta Jana Pawła II w Legnicy historyczne wydarzenie dla naszego miasta. Ojca Świętego witało całe miasto. O godzinie 9:00 helikopterem z Wrocławia przyleciał Papieża i osoby towarzyszące. Samochodem Jan Paweł II przyjechał między sektorami witając się z tłumnie przybyłymi pielgrzymami było ich około 500 tysięcy. Wśród nich goście z kraju i zagranicy następnie została odprawiona Msza Święta podczas której Jan Paweł II wygłosił homilię troską jego przemówienia była problematyka ludzi pracy. Na zakończenie Mszy Świętej został ukoronowany obraz Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowskiego Sanktuarium. Papież pobłogosławił kamienie węgielne pod budowę świątyń, w tym również dla naszego kościoła.

Przekazanie obiektu Mszy Świętej papieskiej

Po wizycie Papieża został na legnickiej lotnisku obiekt którym Jan Paweł II odprawił Msze Świętą. Biskup legnicki przykazał ten obiektu naszej parafii z taką myślą aby zamontować, odtworzyć i zaadaptować na potrzeby świątyni. Kościół miałby być pamiątką pobytu Papieża w Legnicy.

Ze względu trudne warunki geologiczne w naszej parafii staraliśmy się o pomóc władz miasta, aby konstrukcję obiektów docelowo ustawić na nowym placu. Jednakże podejmowane próby spełzły na niczym. Oprócz obiektu Mszy Świętej papieski otrzymaliśmy ołtarz na którym Papież odprawił Mszę Świętą, a także ambonkę. Są to bezcenne pamiątki, które stał się naszym udziałem

List informujący o przekazaniu Papieskiego Ołtarza dla Parafii Świętego Wojciecha

Społeczna Rada Budowy

Po otrzymaniu placu od budowy kościoła zawiązała się społeczna rada budowy. Była ona pierwszą wspólnotą działającą na rzecz nowej parafii. Przedstawiciele rady budowy konsultowali zagadnienia fundamentowania kościoła na spotkaniach z biskupem legnickim. Potwierdzona została decyzja o budowie kościoła wyznaczonym miejscu.

Przygotowania do nawiedzenia. Rozpoczęcie robót na placu budowy przy wznoszeniu kaplicy

Ponieważ nadchodził czas nawiedzenia obrazu Matki Bożej Łaskawej w lipcu 1997 roku rozpoczęto wznoszenie wiaty aby można było przyjąć obraz i celebrować nabożeństwo.

Pracę rozpoczęto od niwelacji gruntu i podsypania go piaskiem. Następnie położono zbrojne lotnicze płyty budowlane, które były podłożem do umocowania konstrukcji. Prace posuwają się bardzo szybko do przodu.Przygotowane były też dekoracje na uroczystość nawiedzenia. Do każdego domu został wysłany list zapraszający parafian na tę uroczystość.

Nawiedzenie 19 sierpnia 1997

Nawiedzenie naszej Parafii przez obraz Matki Bożej Łaskawej i było bardzo ważnym wydarzeniem z wielu względów. przebywała do naszej wspólnoty Matka Boża z Krzeszowa, ukoronowana przez Jana Pawła II. Był to także moment inauguracji działania naszej parafii.

Obraz przyszedł do granic naszej parafii z kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Delegacje parafii przyjęły obraz i procesjonalnie wprowadzono na nasz plac. Uroczystościom przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Rybak. Była to pierwsza Msza Święta odprawiana na terenie naszej parafii. Obraz przebywa w naszej parafii przez całą dobę.Po uroczystościach w naszej wspólnocie obraz powędrował do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy

Demontaż i przewożenie obiektów Mszy Świętej Papieskiej

Demontażu obiektu Mszy Świętym papieskiej dokonali parafianie świętego Wojciecha. Pierwszym krokiem było zerwanie drewnianego poszycia i i przywieźć go na miejsce składowania. Następnie dokonano demontażu elementów stalowych konstrukcji i przewiezienie ich na plac budowy.

Było to bardzo trudne przedsięwzięcie nadto konstrukcja stalowa waga wielu przeróbek, a także dobrej konserwacji. Cała operacja wymagała użycia ciężkiego sprzętu budowlanego ze względu na duże wymiary konstrukcji oraz wysokość krzyż (25m) Wszystko zostało zdemontowane i przywiezione na plac naszej budowy.

Rozpoczęcia odprawiania Mszy Świętej

W czasie nawiedzenia ogłoszono, że prowizoryczny wiacie, która została wzniesiona będzie odprawiana Msza Święta. Przez dwie niedziele odprawiała się ona o godzinie 10:00. Następnie został zmieniony porządek godziny odprawiania Mszy Świętej na godziny: 9:00 i 11:00. Od adwentu prowadzono trzy Mszy Święte i porządek przedstawia się następująco 8:300, 10:00 i 11:30.

W miesiącu październiku odprawiono też kilka nabożeństw różańcowych. W listopadzie odprawiono wypominki, a w grudniu Odprawiane były także w naszej kaplicy pierwsze piątki miesiąca. Po spowiedzi odbywał się nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Powstanie wspólnoty Żywego Różańca.

Różaniec to wyznanie wiary bez nadmiernych słów, to próba poddania się woli Bożej i przyjęcie wydarzeń dnia powszedniego.
W pierwszą niedzielę po nawiedzeniu obrazu Matki Bożej Łaskawej ksiądz Proboszcz oznajmił, iż jego życzeniem aby naszej parafii powstała grupa modlitewna Żywego Różańca odzew parafian był natychmiastowy. Powstały cztery róże Żywego Różańca, piąta róża była jeszcze niekompletna

Grupa modlitewna Żywego Różańca niemal od pierwszych dni swego powstania przed każdą Mszą Święto w niedziele i święta oddaje cześć Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Marii Panny śpiewając Godzinki. Po każdej mszy świętej w niedziele i święta, w dni powszednie przed każdą Mszą modli się modlitwą różańcową w różnych intencjach. Pierwsza i najważniejsza intencje naszej grupy modlitewnej to za księdza proboszcza Józefa. Pozostałe intencje: za ojca świętego Jana Pawła II, za naszą diecezje, za księży biskupów, za alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, o powołania kapłańskie i zakonne, za chorych cierpiących, za osoby samotne, za tych co pomagają przy budowie kościoła oraz we własnych intencjach.

Powstanie kaplicy

Przez cały czas trwały prace budowlane związane ze wznoszeniem naszej kaplicy.
Pierwszym etapem było wznoszenie murów Ten etap został zakończony w połowie października. Następnym etapem było tynkowanie oraz budowanie zakrystii i kancelarii. Na początku listopada rozpoczęto prace wykończeniowe. W połowie listopada sprowadzono ławki. Na początku grudnia pomalowano kaplicę. Wcześniej wmurowano tabernakulum oraz zainstalowano obraz naszego patrona.
Parafianie we wszystkich pracach brali czynny udział.

Rekolekcje adwentowe

Boże narodzenie A.D. 1997 przeżywaliśmy jako pierwsze w naszej kaplicy. Wystrój kaplicy dzięki szopce i choinkom był wyjątkowy. Naszym parafianom bardzo się podobał.
W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia odprawiane został Msze Święte o godzinie 8:30, 9:00, 11:30 12:30 - chrzcielna, 17:00 - ślubna i wieczorne o godzinie 18:00.
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w uroczystość świętego Szczypania datki zbierane były na KUL oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy.

Adwentowy List Proboszcza do Parafian

Podsumowanie roku 1997

Rok 1997 dla naszej Parafii był bardzo owocny. Z końcem marca otrzymaliśmy plac, został ogrodzony, otrzymaliśmy obiekt Mszy Świętej papieskiej. W trzy miesiące wybudowaliśmy i wykończyliśmy kaplicę. Rozpoczęto nowe prace projektowe.
Życie religijne zaczęło się toczyć tak jak każdej parafii.

Nasz patron święty Wojciecha, którego tysiąclecie męczeńskiej śmierci przeżywaliśmy nas wydajnie wspomógł, Matka Boża z Krzeszowa, która nas nawiedziła również nas wsparła.
Na wielkie podziękowania zasłużyli sobie parafianie, którzy we wszystkim bardzo życzliwie pomagali. Za to należy im się wielkie Bóg Zapłać.

Na zakończenie starego roku zostało zgodnie ze zwyczajem odprawione nabożeństwo oraz wygłoszone sprawozdanie.

Anno Domini 1997
Ad perpetuam rei memoriam