Wstęp do historia Parafii Św. Wojciecha.

Początki.

Początki parafia świętego Wojciecha w Legnicy sięgają roku 1995 kiedy to dekretem Biskupa legnickiego został powołany do życia Samodzielny Ośrodek duszpasterski wyłączony z parafii Matki Bożej Królowej Polski obejmujący swoim zasięgiem osiedle Kopernika 2 w Legnicy.
Głównym zadaniem było zorganizowane struktur parafialnych oraz budowa świątyni parafialnej, jak i tworzenie wspólnoty żywego kościoła.

Idę tworzenia nowych parafii było to aby umożliwić wiernym jak najlepszy dostęp do posług parafialnych. Osiedle Kopernika 2 było zasiedlone latach siedemdziesiątych. Na początku należało do parafii Świętej Trójcy w Legnicy.
W latach osiemdziesiątych została erygowana parafia Matki Bożej Królowej Polski, która tworzyła nową wspólnotę, wyłączoną z parafii Świętej Trójcy i budującą kościół parafialny.
W latach dziewięćdziesiątych powstały nowe możliwości w prawodawstwie polskim stąd, duże parafie dzielono na mniejsze wspólnoty, na tym tle powstaje parafia świętego Wojciecha. Nieprzypadkowo nowej wspólnocie nadano tytuł Świętego Wojciecha,1997 był tysięczną rocznicą śmierci patrona Polski.

Pierwsze kroki po otrzymaniu stosownych dokumentów od legnickiej Kurii Biskupiej dotyczyły uruchomienia procesu prawnego związanego z umiejscowieniem nowej parafii. Procedura uzyskania placu trwała do 30 marca 1997, roku prawie 2 lata. Badanie geologiczne gruntu, który otrzymaliśmy, wykazały, że teren jest podmokły, przekształcony w gruzowisko. Teren ten nastęnie został zasypany ziemią. Grunt nośny umiejscowiony był nawet na głębokości 6 metrów. Wyżej wymienione elementy wskazywały na bardzo duże koszty fundamentowania obiektu, dlatego została podjęta próba zmiany umiejscowienia świątyni na innym terenie, tj. między ulicą Horyzontalną, a Ciołkowskiego. Zakończyła się ona niepowodzeniem i ostatecznie miejscem budowy kościoła stał się plac przy ulicy Radosnej, a może raczej gruzowisko zasypanie ziemią. Czy damy radę? Z Bożą pomocą damy radę!

Akt notarialny stwierdzający prawo własności został podpisany w Wielki Czwartek 1997 roku. Władze miasta wycenił grunt na 12 7481 złotych. Był to teren nieuzbrojony.

Budujemy bez funduszy

Zanim został pozyskany plac pod budowę kościoła były już prowadzone prace przygotowawcze. Po opuszczeniu przez wojska radzieckie legnickich koszar, zostało wiele obiektów, które miały zostać wyburzone. Staraniem parafii, otrzymaliśmy kilka budynków do rozbiórki w zamian za odzyskane materiały budowlane. Rozbiórka była przeprowadzona przez parafian. Obiekty rozbijano stopniowo tak aby uzyskać jak najwięcej cegieł. Następnie były one przywożone na plac budowy i tam oczyszczane oraz składowane. Było to bardzo duże przedsięwzięcie wiązało się z ciężką pracą parafian.

Ponieważ nowo utworzona struktura kościelna nie posiadała żadnych niezbędnych środków materialnych do rozpoczęcia działań budowlanych. Proboszcz parafii kwestował w różnych parafiach na rzecz wspólnoty Świętego Wojciecha. Ofiary zebrane podczas rekolekcji, które Proboszcz wygłaszał w innych kościołach stały się pierwszymi funduszami parafii.

Pierwszy odpust.

23 kwietnia 1996 zorganizowany został pierwszy odpust ku czci Świętego Wojciecha. Był on odprawiony w dolnym kościele Matki Bożej Królowej Polski. Mszę Świętą celebrował Proboszcz parafii, a kazanie odpustowe wygłosił ksiądz Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy Stanisław Araszczuk.

Adwent i Boże Narodzenie

Pierwszy kontakt z parafianami odbywał się jeszcze przy parafii Matki Bożej Królowej Polski, ponieważ tam gromadzili się wierni ze wspólnoty Świętego Wojciecha. Pierwszy aktem naszej parafii było utworzenie nowej kancelarii parafialnej i założenie odpowiednich ksiąg przypisanych prawem kościelnym. Następnym krokiem było rozprowadzanie opłatków po terenie parafii, wraz z życzeniami na Boże Narodzenie oraz podanie podstawowych informacji na temat nowej wspólnoty.
Kolejnym etapem była pierwsza wizyta duszpasterska. Kolęda mimo braku czasu jest okazją do bliższego poznania parafian. Wykazała ona że na terenie parafii mieszka około 3 500 osób, złożono 630 wizyt.

Ad perpetuam rei memoriam