Historia Parafii Św. Wojciecha. A.D. 1998.

Postawienie krzyża.

Pierwszym etapem budowy kościoła było postawienie krzyża, który był świadkiem wizyty Jana Pawła II w Legnicy. Krzyż ma wysokość 25 metra. Wymagał on wielu przeróbek, aby go na nowo odtworzyć i przystosować do wymagań stawianych prawem budowlanych. Należało go wewnątrz zakonserwować, wzmocnić oraz zamontować metalową drabinę, która umożliwiałaby przechodzenie w nim od dołu do góry. Postawienie krzyża wymagało zrobienia bardzo dużego fundamentu, mocno uzbrojonego oraz precyzyjnego ustawienia 20 ponad 2 metrowych śrub, na których miał być zakotwiczony krzyż.

Pierwsze Triduum Paschalne oraz Wielkanoc.

Wielkanoc 1998 roku obchodziliśmy w swojej kaplicy. Triduum Paschalne rozpoczęło świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego.Wcześniej jako parafia braliśmy udział w drodze krzyżowej idąc ulicami miasta pod przewodnictwem Biskupa legnickiego. Wielką Sobotę podczas poświęcenia pokarmów, zbieraliśmy datki oraz artykuły żywnościowe dla potrzebujących, którzy korzystają z międzyparafialnej stołówki dla ubogich. Po świętach rozpoczęliśmy odprawianie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Wyjazd na Jasną Górę.

Pragnieniem naszych parafian było aby udać się na Jasną Górę do tronu Królowej Polski. Motywem naszej pielgrzymki było dziękczynienie jakie chcieliśmy złożyć Matce Boskiej za otrzymane łaski i za wsparcie. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej odprawionej z intencji parafian, a także odprawiliśmy Drogę Krzyżową. Nie była to jedyna pielgrzymka, ponieważ nasi parafianie jeździ również do Lichenia.

Wykopy pod główne fundamenty.

Wiosną 1998 rozpoczęto wykopy pod fundamenty konstrukcji naszego kościoła. Wykopy ze względu na złe warunki geologiczne okazały się bardzo głębokie, zwłaszcza od strony szkoły były szczególnie uciążliwe z ze względu na wody gruntowe. Musiały one być robione ręcznie. Niezbędna była pomoc straży pożarnej, która wypompowywała wodę z wykopu, a w tym samym czasie prowadzone były roboty ziemne. Ponieważ wykopy robiły się coraz głębsze należało je wzmocnić dla bezpieczeństwa - sytuacja prawie jak w kopalni. Były to niezmiernie ciężkie i uciążliwe prace. Następnym etapem było zasypanie wykopu żwirem i utwardzenie go specjalnym sprzętem. Po wcześniejszych prowadzonych pracach pozostały zwały ziemi, które należało wywieść. Tak trudne warunki geologiczne, na których budowana była świątynia sprawiły, że parafia poniosła olbrzymie dodatkowe koszty.

Odpust parafialny.

Pierwszy odpust parafialny w kaplicy świętego Wojciecha odbył 23 kwietnia 1998 roku. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ksiądz dr Leopold Rzodkiewicz - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. On również wygłosił homilię odpustową. Na uroczystości licznie zgromadzili się parafianie. Na zakończenie Mszy Świętej odpustowej, ksiądz prałat Aleksander Stankiewicz - proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski - poświęcił sztandar parafialny ofiarowany świętemu Wojciechowi, został on ufundowany przez parafian. Odpust zakończyło udzielenie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i odśpiewanie "Boże coś Polskę". W uroczystości odpustowej uczestniczyli wszyscy proboszczowie miasta Legnicy.

Powstanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Świętego Wojciecha w Legnicy zostało założone 9 marca 1998 roku. Zarząd główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji legnickiej działający na podstawie uchwały z dnia 4 czerwca 1994 roku, po rozpatrzeniu złożonego wniosku o powołanie Koła Parafialnego postanowił powołać od dnia 19 sierpnia 1998 roku, przy parafii świętego Wojciecha w Legnicy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich nr ew. SRK-J-175/98. Związku z tym faktem stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Pierwsza rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy.

Spotkanie 2 czerwca 1997 roku było wydarzeniem, które na długo pozostało w naszej pamięci. Parafia Świętego Wojciecha uroczyście obchodziła pierwszą rocznicę wizyty Ojca Świętego w Legnicy. Przed zbliżającą się uroczystością Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Świętego Wojciecha czynnie włączyło się do przygotowań. 1 czerwca 1998 roku została odprawiona Msza Święta w miejscu budowy kościoła - pomnika spotkania z Piotrem naszych czasów. Myszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Biskup Tadeusz Rybak. We Mszy Świętej uczestniczyli parafianie i zaproszeni goście. W czasie uroczystości został podpisany dokument erekcyjny nowo wznoszonej świątyni. W obecności władz wojewódzkich i miejskich wmurowano Akt erekcyjny pod budową kościoła.


Zaproczenie do uroczystości z okazji wizyty Jana Pawłą II w Legnicy.

Założenie Stowarzyszenia imienia Świętego Wojciecha.

Pierwsze spotkania osób tworzących Stowarzyszenie Imienia Świętego Wojciecha miały miejsce na początku 1998 roku. Wniosek o dokonanie wpisu członków zarządu stowarzyszenia do rejestru złożony został do sądu wojewódzkiego w Legnicy. Celem Stowarzyszenia jest rekonstrukcja, odtworzenie ołtarza i całego obiektu sakralnego upamiętniającego historyczną wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu czerwca 1997 roku w Legnicy. Kolejnym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie opinii i ocen Ojca Świętego Jana Pawła II.

Uroczystość Bożego Ciała.

Święto Bożego Ciała wypadało 11 czerwca 1998 roku. Uroczystość organizowana była wspólnie z parafiami: Świętych Joachima i Anny w Legnicy oraz parafią wojskową Świętego Łukasza. Msza święta odbyła się w parafii Świętych Joachima i Anny o godzinie 16:00. Następnie wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, które przygotowane zostały przez parafian. Uroczystość zgromadziła dużą ilość wiernych dających świadectwo swojej wierze. Dzieci z klas drugich i trzecich uczestniczyły w procesji w strojach pierwszokomunijnych. Procesję prowadził ksiądz kapelan kapitan Józef Tymczyk. Zakończenie procesji nastąpiło w naszej Parafii. Wcześniej o godzinie 10:00 braliśmy udział w miejskiej uroczystości Bożego Ciała, której przewodniczył ksiądz Biskup.

Wydawnictwa parafialne.

W związku z tym, że nasza parafia otrzymała ołtarz z Mszy Świętej papieskiej i będzie budować kościół - pomnik wizyty Jana Pawła II w Legnicy, opublikowaliśmy okolicznościowe wydawnictwo: "Ojciec Święty Jan Paweł II jest z nami". Teksty przygotował ksiądz Józef Borowski. Wydaliśmy także kartkę pocztową z widokiem ołtarza. Nadto zrobiona została pamiątkowa patera z rysunkiem ołtarza papieskiego oraz drukiem parafii.

Wizyta nuncjusza.

W rocznicę koronacji obrazu przez Jana Pawła II, nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk dokonał intronizacji obrazu Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Braliśmy udział w tym ważnym wydarzeniu, które zgromadziło Episkopat Polski. Po przyjeździe do Legnicy Nuncjusz zwiedzając miasto, odwiedził naszą parafię z tego tytułu że rekonstruujemy obiekt Mszy Świętej papieskiej. W trakcie odwiedzin Arcybiskup obejrzał kaplicę i rozmawiał z parafianami. często bywa że dostojnicy kościelni przyjeżdżając do Legnicy nawiedzają naszą parafię. Między innymi odwiedził nas, także arcybiskup Tokarczuk Ordynariusz tarnowski i wielu innych gości.

Fundamentowanie świątyni.

Prace fundamentowe przebiegały w bardzo uciążliwy warunkach ze względu na teren oraz głębokość posadowienia fundamentów. Musiał być one zrobione bardzo precyzyjnie, ponieważ na nich miała opierać cała stalowa konstrukcja. Stąd maksymalne odchylenia nie mogą przekraczać 0.5 centymetra. Wydaje mi się, że mój stół w domu nie spełniłby tej normy. Jednak chcąc postawić tę stalową konstrukcje musieliśmy tego dokonać.

Adwent i Boże Narodzenie 1998.

W czasie adwentu odprawiały się roraty o godzinie 18:00. Rekolekcje parafialne wygłosił ksiądz Robert Dublański - wikariusz Parafii Matki Bożej Królowej Polski. Przed Świętami wraz z opłatkiem, zostały rozniesione życzenia po wszystkich domach naszej Parafii. Wigilia Bożego Narodzenia przypadała w czwartek. Odprawiane zostały dwie pasterki, o godzinie 22:00 i 24:00.

Adwentowy List Proboszcza do Parafian

Postawienie stalowej konstrukcji.

Po Świętach Bożego Narodzenia rozpoczęty został montaż stalowej konstrukcji. W części dachowej była ponownie czyszczone konserwowana. Aby ją zamontować musieliśmy wykonać stalowe zakotwiczenie. Były to potężne śruby rozporowe o średnicy 41 centymetra i długości 1 metra z czopami rozporowymi. Montowanie konstrukcji wymagało pomocy specjalistycznej firmy i sprzętów. W celu podłączenia spawarek o dużej mocy, które były niezbędne do prac związanych z montażem tej konstrukcji, musieliśmy przerobić instalację elektryczną. Montaż trwał 2 tygodnie.

Zakończenie A.D. 1998.

Podsumowując rok można stwierdzić, że na początku roku plac był pusty, zaś na koniec zostały wykonane fundamenty, stał krzyż oraz stalowa konstrukcja. Od strony duszpasterskiej należy powiedzieć, że integracja parafii przebiega pomyślnie. Nie wzrosła jednak liczba osób chodzących do kościoła. Wszystkie posługi sakramentalne są dokonywane w parafii.

Anno Domini 1998
Ad perpetuam rei memoriam