Tajemnice Różańca Świętego

 • Tajemnica Radosna (Poniedziałek i Sobota)
  1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
  2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
  3. Narodzenie Pana Jezusa.
  4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
  5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.
 • Tajemnica Światła (Czwartek)
  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
  2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
  3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
  4. Przemienienie na górze Tabor.
  5. Ustanowienie Eucharystii.
 • Tajemnica Bolesna (Wtorek i Piątek)
  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
  2. Biczowanie Pana Jezusa.
  3. Ukoronowanie koroną z cierni.
  4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
  5. Śmierć na krzyżu.
 • Tajemnica Chwalebna (Środa i Niedziela)
  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
  3. Zesłanie Ducha Świętego.
  4. Wniebowzięcie Maryi.
  5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.