Litania do Anioła Stróża

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami
Święty Aniele, stróżu mój, módl się za nami
Święty Aniele, przewodniku mój, módl się za nami
Święty Aniele, doradco mój, módl się za nami
Święty Aniele, opiekunie mój, módl się za nami
Święty Aniele, miłośniku mój, módl się za nami
Święty Aniele, duchowy bracie mój, módl się za nami
Święty Aniele, nauczycielu mój, módl się za nami
Święty Aniele, pasterzu mój, módl się za nami
Święty Aniele, pomocniku mój, módl się za nami
Święty Aniele, pocieszycielu mój, módl się za nami
Święty Aniele, patronie mój, módl się za nami
Święty Aniele, obrońco mój, módl się za nami
Święty Anie1e, wodzu mój, módl się za nami
Święty Aniele, zachowawco mój, módl się za nami
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, módl się za nami
Święty Aniele, oświecicielu mój. módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w dniach straszliwego sądu. Święty Michale, pierwszy obrońco królestwa Chrystusowego, módl się za nami!