Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rady, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez Twoje przyjście w językach ognistych, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.