Żywy Różaniec

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego. Dodatkowo, codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca ("Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu").

Przy "zmianie tajemnic", co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do rozważania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia rozważane wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. W ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

W parafii Świętego Wojciecha są (ile) "Róże Różańcowe", które odmawiają różaniec pół godziny przed Mszą Świętą. Modlą się one w intencjach: diecezjalnych, parafialnych, okolicznościowych - powstałych w skutek sytuacji w naszym kraju lub na świecie oraz w intencjach na prośbę Księdza Proboszcza.

Członkowie "Żywago Różańca" pielgrzymują do Krzeszowa w Święto Matki Bożej Różańcowej, czyli 7 października.

Statut Stowarzyszenia
„Żywy Różaniec”

Moditwa rodziców za dzieci

Są to trzy Róże Różańcowe, które w sposób szczególny ofiaruje swoją modlitwę za dzieci. Nie tylko własne, także za dzieci nienarodzone, chore itp. Członkami tej wspólnoty jest wiele młodych małżeństw.