Chór Wiarusy

Panowie ci zbierają się dwa razy w tygodniu i ćwiczą różne pieśni. Nie tylko liturgiczne ale także patriotyczne. Śpiewają oni nie tylko w naszej Parafii, są zapraszani na festyny, czy też inne religijne uroczystości. Są oni otwarci na nowe osoby, które chcą swoim śpiewem ubogacać liturgię. Dyrygentem Chóru Wiarusy jest Pan Marian Skowron.