Akcja Katolicka

Stoważyszenie to zajmuje się analizą, rozważaniem oraz organizowaniem życia publicznego katolików. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Domowy Kościół

Jest to ruch świeckich dla małżeństw, inspirowany duchowością ks. Franciszka Blachnickiego.
Główne założenia: dowartościowanie miłości małżeńskiej, rodzina jako Kościół domowy, rodzina jako katechumenat, rodzina jako wspólnota.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Świętego Wojciecha w Legnicy zostało założone 9 marca 1998 roku. Zarząd główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji legnickiej działający na podstawie uchwały z dnia 4 czerwca 1994 roku, po rozpatrzeniu złożonego wniosku o powołanie Koła Parafialnego postanowił powołać od dnia 19 sierpnia 1998 roku, przy parafii świętego Wojciecha w Legnicy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich nr ew. SRK-J-175/98. Związku z tym faktem stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie Imienia Świętego Wojciecha

Pierwsze spotkania osób tworzących Stowarzyszenie Imienia Świętego Wojciecha miały miejsce na początku 1998 roku. Wniosek o dokonanie wpisu członków zarządu stowarzyszenia do rejestru złożony został do sądu wojewódzkiego w Legnicy. Celem Stowarzyszenia jest rekonstrukcja, odtworzenie ołtarza i całego obiektu sakralnego upamiętniającego historyczną wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu czerwca 1997 roku w Legnicy. Kolejnym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie opinii i ocen Ojca Świętego Jana Pawła II..

Rada parafialna

Rada parafialna składa się z członków pochodzących z nominacji proboszcza oraz członków z wyboru w parafii. Zazwyczaj spotkania rady parafialnej powinny odbywają się cztery razy w roku oraz gdy zaistnieje taka potrzeba.

Rada parafialna realizuje następujące zadania: