Sakrament spowiedzi.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1422:
Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11).

Piotr Jordan Śliwiński OFMcap spowiednik, kapucyn, rekolekcjonista osób konsekrowanych i świeckich. Od 1985 roku w Zakonie Kapucynów, od 1992 kapłan. Studia teologiczne ukończył na WSD Br. Mn. Kap. w Krakowie, a doktorat z filozofii obronił na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Dyrektor Szkoły dla Spowiedników. Adiunkt w Katedrze Lingwistyki Komputerowej UJ, Wykładowca WSD Br. Mn. Kapucynów.

Zapraszam do wysłuchania odpowiedzi na pytania związane z tematem spowiedzi, których udzieli o.Piotr Jordan Śliwiński.

▶    7 grzechów głównych spowiedzi...
▶    Z ojcem Jordanem przez kratki...


Źródło: https://www.youtube.com